HİZMETREHBERİ

·         Tapu Fotokopisi

·         Nüfus Cüzdan Fotokopisi

·         Yarım Kapak Karton Dosya

·         Kiracı ise kira kontratı

·         Ev sahibi ise tapu

·         Kimlik fotokopisi

·         Zorunlu deprem sigortası DASK

·         Depozito ücreti

 • Beyanname 
 • Emisyon İzni Veya Analiz Raporu 
 • Deşarj İzni Veya Analiz Raporu 
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi 
 • Yapılacak İşin Açıklama Raporu 
 • İşyerinin Planı ( Onaylı ) 
 • Nüfus Cüzdan Sözleşmesi 
 • Vergi Levhası Fotokopisi 
 • Bağ – Kur Sicil Numarası 
 • Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi 
 • 2 Adet Fotoğraf 
 • Yarım Kapak Dosya 
 • Kira Kontratı Veya Tapu Fotokopisi 
 • Esnaf Sanatkârlar Sicil Ve Kayıt  Belgeleri 
 • Gürültü Kontrol  İzni 
 • Çevre Temizlik Ve İlan Reklam Beyanları

ŞİRKET İSE YUKARIDAKİLERE EK OLARAK

 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi 
 • İmza Sirküleri 
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • Sorumlu Müdür Sözleşmesi 
 • Faaliyet Belgesi 

·         Beyanname 

·         Yapı Kullanma İzin Belgesi 

·         Nüfus Cüzdan Fotokopisi 

·         İkametgâh İlmuhaberesi 

·         Vergi Levhası Fotokopisi 

·         Bağ – Kur Sicil Numarası 

·         Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi 

·         2 Adet Fotoğraf 

·         Yarım Kapak Dosya 

·         Kira Kontratı Ve Tapu Fotokopisi 

·         Esnaf Ve Sanatkârlar Sicil Ve Kayıt Tasdiknamesi 

·         Çevre Temizlik Ve İlan Reklam Beyanları 

 

    ŞİRKET İSE YUKARIDAKİLERE EK OLARAK

·         Ticaret Sicil Tasdiknamesi 

·         İmza Sirküleri 

·         Mesul Müdür Sözleşmesi  

·         Ticaret Sicil Gazetesi 

 

     ( UMUMA AÇIK İSTİHARAT  VE EĞLENCE YERLERİ ) 

 • Beyanname 
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi 
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
 • İkametgâh İlmuhaberesi 
 • Vergi Levhası Fotokopisi 
 • Sosyal Güvenlik No 
 • Bağ – Kur Sicil Numarası 
 • Yangın Tüpü Fatura Fotokopisi 
 • 2 Adet Fotoğraf 
 • Yarım Kapak Dosya 
 • Kira Kontratı Ve  Tapu Fotokopisi 
 • Esnaf Ve Sanatkârlar Sicil Ve Kayıt Tasdiknamesi 
 • Çevre Temizlik Ve İlan Reklam Beyanları 

 

ŞİRKET İSE YUKARIDAKİLERE EK OLARAK

 

 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi 
 • İmza Sirküleri 
 • Mesul Müdür Sözleşmesi  
 • Ticaret Sicil Gazetesi 

 

 ÇALIŞACAK OLAN ELEMANLARIN 

 

 • Nüfus Cüzdan Sureti 
 • Bulaşıcı Hastalıkları Olmadığına Dair Tabip Raporu 
 • Sabıka  Kaydı  
 • Tabip Raporu 

·         2 Adet Fotoğraf  

·         Nüfus Cüzdan Örneği  

·         İkametgâh İlmuhaberi (Muhtardan)  

·         Savcılıktan Adli Sicil Belgesi  

·         Ruhsat Fotokopisi  

·         Noterden Mesul Müdür Sözleşmesi  

·         Resmi Hekim Onaylı Sağlık Raporu (Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair) 

·         Dilekçe          

·         İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Fotokopisi  

·         Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu  (2 Nüsha )      

·         Vergi Levhası Fotokopisi   

       

·         Başvuru Dilekçesi (Açık Adres, Telefon No.) 

·         Tapu Fotokopisi 

·         Koordinatlı Çaplı Kroki (Kadastrodan Alınacak) 

·         Harç Makbuzu 

 

·         Başvuru Dilekçesi (Açık Adres, Telefon) 

·         Tapu Fotokopisi 

·         İmar Durum Belgesi (Son Bir Yıl İçinde Alınmış Olmalıdır) 

·         Koordinatlı Çaplı Kroki (Kadastrodan Alınacak) 

·         Zemin Etüt Raporu (Mimarlar Müh. Odasından Vize Alınacak) 

·         Arazinin Genel Durumunu Gösterir Fotoğraflar 

·         Özel Harita Mühendisinin Hazırladığı Plankote 

·         Zemin Etüd Raporu (Jeolojik Ve Jeofizik)  

·         Mimari Projeye İlişkin, Yapıcı Tanıtıcı Nitelikli Teknik Rapor 

·         Mimari Proje (4 Takım) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Mimari Projenin Uygulanmasına Müteakiben. 

·         Özel Harita Mühendisinin Hazırladığı Aplikasyon Krokisi 

·         Statik Proje (4 Takım) ) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Tesisat Projesi (4 Takım) ) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak 

·         Elektrik Projesi (4 Takım)  

·         T.U.S. Taahhütnamesi 

·         T.U.S. Büro Tescil Belgesi 

·         Mimar Büro Tescil Belgesi 

·         Yol Kot Tutanağı (Özel Harita Mühendisi Hazırlayacak) 

·         Harita Mühendisi Aplikasyon Taahhütnamesi 

·         Şantiye Şefi Varsa Olacak Kişiye Ait Belgeler, Oda Belgesi, T.C. No.Su, Sözleşme Örneği, Sigorta Sicil No. 

·         İnşaat Ruhsatı Harç Makbuzu 

 

Not: Projelerde proje müellifinin imzası, T.C. Kimlik Numarası, Oda sicil durum belge no ve Proje müelliflerine ulaşabilinecek adres ve telefonlar ile projelerde mimarlar odası onayı olmalıdır. Belgeleri tam olan talep sahiplerinin dosyaları değerlendirmeye alınacaktır.  200 m2 aşan yapılar için; yapı denetimi tarafından hazırlanan dosya (içeriği: Yapı denetim hizmet sözleşmesi, yapı denetim taahhütnamesi, yapı denetim izin belgesi, yapı denetim banka dekontu, proje kontrol formu, YİB formu) 

·         Başvuru Dilekçesi (Açık Adres, Telefon) 

·         Tapu Fotokopisi 

·         İmar Durum Belgesi (Son Bir Yıl İçinde Alınmış Olmalıdır) 

·         Koordinatlı Çaplı Kroki (Kadastrodan Alınacak) 

·         Arazinin Genel Durumunu Gösterir Fotoğraflar 

·         Özel Harita Mühendisinin Hazırladığı Aplikasyon Krokisi (Sayısal) 

·         Özel Harita Mühendisinin Hazırladığı Plankote (Sayısal) 

·         Mimari Projeye İlişkin, Yapıcı Tanıtıcı Nitelikli Teknik Rapor 

·         Röleve Projesi (4 Takım) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Restitüsyon Projesi (4 Takım) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Restorasyon Projesi (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Statik Proje (4 Takım) ) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak) 

·         Tesisat Projesi (4 Takım) ) (Mimarlar Mühendisler Odasından Vize Alınacak 

·         Elektrik Projesi (4 Takım)  

·         T.U.S. Taahhütnamesi 

·         T.U.S. Büro Tescil Belgesi 

·         Mimar Büro Tescil Belgesi 

·         Yol Kot Tutanağı (Özel Harita Mühendisi Hazırlayacak) (Sayısal) 

·         Harita Mühendisi Aplikasyon Taahhütnamesi 

·         Harç Makbuzu 

 

·         İskân Raporu (Mimari Proje Müellifi Hazırlayacak) 

·         Binanın İç Ve Dıştan Çekilmiş Fotoğrafları. 

·         Sigortadan İlişik Kesme Belgesi 

·         Vergi Dairesinden Alınacak İlişki Kesme Belgesi 

·         İskân Harcı Makbuzu 

 

Not: Yapıda projeye aykırı bir uygulama var ise iskân verilemez. 

Derz, iç ve dış sıva, boya, oluk, dere, doğrama, döşeme ile elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarımı işleri basit onarım talepleri olarak değerlendirilir. 

 

·         Dilekçe (Açık Adres, Telefon) 

·         Tapu Örneği 

·         Çaplı Kroki 

·         Evin Yapım Yılı Ve Malikliğine Ait Belge (Emlak Servisinden Alınacak) 

·         Taşınmazın 4 Cepheden Çekilmiş Fotoğrafları 

·         Harç Makbuzu 

·         Muhtaçlık Kâğıdı

·         Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

·         Nüfus Kâğıdı

·         Asker Olduğuna Dair Kâğıt

·         Evli İse Evlilik Cüzdanı

 

·         Kimlik Fotokopisi

·         Vergi Levhası

·         Esnaf Ve Sanatkârlar Odası Kayıt Örneği

·         Adli Sicil Kaydı

 

18 yaşını dolduran ve çiftlerden birinin Gökçeada’da ikamet etmesi  durumunda aşağıdaki belgeleri getirmeleri yeterlidir. Yerleşim Yeri adresi, Nüfus Müdürlüğü Adrese dayalı KPS de (Kimlik Paylaşım Sistemi MERNİS) kaydı olmalıdır. KPS de Yerleşim Yeri kaydı olmayanların Gökçeada Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

·         Çiftlerin en son medeni hali işlenmiş TC kimlik no'lu  resimli nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri. TC kimlik no'lu olmayan, yıpranmış nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. (Evlendirme Yönetmeliği Md.18)

·         5’er adet  vesikalık resim. Resimler renkli ve ön cepheden ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. 

·         Gökçeada Devlet Hastanesinden alınan EVLENME SAĞLIK RAPORU ( raporlar imzalı ve kaşeli olmalıdır.)

NOT: Yaş sorunu, iddet müddeti, yabancı evlilik gibi durum varsa AYRICA ek olarak aşağıdaki belgeler istenir.

·         17 yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile 16 yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir. Veli izni noterden tasdikli olmalıdır. Veli (anne baba) biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir.

·         Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren 300 gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın 300 günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kaldırılır. ( 4721 sayılı T.M.K. 132 md. ve Evl. Yönetmeliği 15/c md. NOT: Aile Mahkemesi kararının kesinleştirilmesi zorunludur. )

·         Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, anne, baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup, bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve  usulüne göre tasdik edilmiş olan belge evlenme  belgesi kabul edilir.( Evlenme Yönetmeliği 20.md )   

·         Yabancı uyruklu ise Pasaportun Noter tasdikli tercümesi. İstanbul’daki Başkonsolosluğu’ndan alınacak bekârlık belgesi. İstanbul Vilayet Hukuk İşleri Bürosundan onaylatılıp 3 adet fotokopi çekilecek. İstanbul’da Başkonsolosluğu yoksa Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alınacak bekârlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak.

·         Vize ve pasaportun süresi bitmiş ise müracaat edemezler.

·         Mal ayrılığı talebi olanlar, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ müracaat sırasında yanlarında getireceklerdir.( 1 asıl,1 fotokopi)

DİĞER DURUMLAR;

·         Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekâlet  vermesi zorunludur. Bunun için noterden ÖZEL VEKÂLETNAME düzenlenmesi ve bu vekâletnamede VEKÂLET VEREN ile VEKİLİ ve EVLENECEĞİ KİŞİNİN tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. (Evlendirme yönetmeliği madde 17. Vekâletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. )

·         Kayıt ve müracaatlar sabah 08.30–11.30 öğleden sonra 13.00–16.30 arasıdır.

·         Evlenme beyannameleri ve diğer doldurulması gereken belgeler sistemimizden çıktı olarak alınmaktadır. Çiftler sadece imzalayacaklardır.

NOT:    İKAMETGÂH, NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ adrese dayalı KPS sisteminden Evlendirme Dairemiz tarafından temin edilmektedir.

Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ müracaat dosyasına koyulur.

Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, Evlendirme memurluğuna kayıt  anında söylemeleri gerekmekte; soyadı dilekçe sistemden çıktı olarak alınmakta olup, Evlendirme memurunun önünde imzalanacaktır.

GÖKÇEADA’DA İKAMET ETMEYENLER İKAMET ETTİKLERİ YER EVLENDİRME DAİRESİ'NDEN  İZİN BELGESİ ALARAK EVLENDİRME DAİREMİZE BAŞVURABİLİRLER.

MÜRACAAT EVRAKLARI, ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 6 AY SÜRE İLE GEÇERLİDİR.

İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

Müracaat edildikten sonra en erken gün varsa 1 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

Nikâh şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması ve T.C. Kimlik numaralarının  ve Yerleşim yeri adreslerinin bildirilmesi zorunludur.

Hizmet Rehberi

İletişim

site tasarım ve kodlama Akay Ajans. Tüm Hakları Saklıdır.