BİRİMLER > iNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

iNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ     Müdür : Ümit KURUM


iNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Personel Özlük Hizmetleri
 2. Maaş Tahakkuk Hizmetleri
 3. Sağlık Hizmetleri

 

iNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Belediye Personelinin Özlük Haklarını Korumak Ve Yapılandırmak.

 

GöREV TANIMI

 • Belediyede ilgili mevzuatın ön gördüğü istihdam türlerine göre görev yapan personelin, işe başlama, ayrılma ve emekliliğine kadar geçen süre içinde gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Personelin vizite ile izin işlemlerinin takibini yapmak.
 • Personel maaş ve ücretlerinin ödemeye esas olacak şekilde düzenlenmesi işlemlerini yürütmek.
 • Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasını sağlamak.
 • Personelin diğer özlük ve sosyal hakları ile ilgili yazışma ve işlemleri yürütmek.
 • Mevzuat değişikliklerini takip ederek uygulamaya konulmasını sağlama ve çalışanları bilgilendirmek.
 • Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının tanı, tedavi ve bakımları ile gerekli durumlarda sevk işlemlerini yürütmek.
 • Evlerinde vefat eden vatandaşlara ölüm raporu ve defin ruhsatlarını düzenlemek, mernis tutanaklarının hazırlanması ve nüfus müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.

 

Hizmet Rehberi

İletişim

site tasarım ve kodlama Akay Ajans. Tüm Hakları Saklıdır.